O serwisie

Prawnicy Kancelarii DKK od ponad dwudziestu  lat doradzają największym przedsiębiorcom energetycznym prowadzącym działalność w Polsce, efektywnie wspierając sektor energetyczny, osiągając postawione cele i optymalnie chroniąc interesy klienta wobec oddziałujących na niego organów władzy publicznej – Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki czy Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także podmiotów współpracujących – kontrahentów, czy właścicieli nieruchomości, na których posadowiona jest infrastruktura niezbędna do funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Przy wskazanych aspektach doradztwa nie możemy pozostawać bierni na zmieniające się otoczenie prawne. W tym aspekcie pragniemy się z Państwem podzielić naszymi doświadczeniami i opiniami dotyczącymi  obowiązujących lub  projektowanych regulacji prawnych mających wpływ na funkcjonowanie całego sektora, jak i poszczególnych jego części.

Michał Kornasiewicz jest adwokatem i doktorantem w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doradza przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi.

Adam Kowalski jest radcą prawnym z kilkunastoletnim doświadczeniem. Od 2001 r. współpracuje z przedsiębiorstwami energetycznym działającym w sektorze energii elektrycznej i gazu oraz w ciepłownictwie. Jest autorem licznych publikacji dotyczących prawa energetycznego oraz uczestnikiem konferencji naukowych i branżowych. Od 2015 r. jest członkiem Towarzystwa Akademickiego Instytutu Allerhanda.