Autor: Mateusz Bąk

energetyka

„AKTYWNY ODBIORCA” – PAKIET ZIMOWY ORAZ JEGO IMPLIKACJE DLA POZYCJI ODBIORCY KOŃCOWEGO CZ. 1

Sektor energetyczny, dostosowujący swoją strukturę i kształt do gwałtownie zachodzących przemian technologicznych i ekonomicznych, od momentu objęcia go regulacją wspólnotową[1], raz po raz staje wobec konieczności wdrożenia nowych [Czytaj więcej...]